Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΜΑΘΗΣΗ  διδάσκονται όλα τα επίπεδα των παρακάτω γλωσσών:

  ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ