Τα κέντρα Ξένων Γλωσσών ΜΑΘΗΣΗ συνεργάζονται επί σειρά ετών με εκπαιδευτικούς Φορείς όπως το Πανεπιστήμιο του Cambridge, την Ελληνοαμερικάνικη Ένωση, τη Γαλλική Ακαδημία ,το Ινστιτούτο Goethe, το Ινστιτούτο Cervantes και το Πανεπιστήμιο της Perugia.

Τα κέντρα ξένων γλωσσών ΜΑΘΗΣΗ είναι πιστοποιημένοι συνεργάτες της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ και του ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ